HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

Misyon Misyonumuz

Ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirerek müşteri talep ve beklentilerini en üst seviyede karşılamak,
Güçlü bir iletişim ile müşterilerimizle aramızda duygusal bir bağ yaratmak ve müşteri sadakatini sağlamak,
Yurt içi ve yurt dışında üretimimizi sürekli arttırarak en çok tercih edilen marka olmak, rekabet gücümüzü ve kârlılığımızı arttırmak.

Vizyon Vizyonumuz

Firmamızın ulusal / uluslararası pazarda etkinliğini ve verimliliğini arttırmak amacıyla kendi uzmanlık alanımızda kendi yöntemlerini sürekli geliştiren, sektörün öncülüğünü yapan, Türkiye´nin güvenilir ve saygın kuruluşu olmak.


Sfero Döküm ,Rogar Kapakları Kare Kapaklar ,Yağmur Suyu Izgaraları ,Kanal Izgaraları, Yer Süzgeçleri ,Hazır Kanallar ,Paslanmaz Izgaralar, Pik Döküm ,Rogar Kapakları ,Kare Kapaklar ,Benzin İstasyonu Kapakları ,Ağaç Dibi Izgaralar, Baba, Sınır elemanları, Banklar ,Çöp Kutuları ,Polimer Baca Kapağı ,Polimer Süzgeçler ,Döküm Makina Parçaları

Teknik Bilgiler Teknik Bilgiler

KGDD, mekanik özellikleri mikro yapıya bağlı olarak değişen malzemelere iyi bir örnektir. Standart KGDD kalitelerinden beklenen mekanik özellikler döküm durumunda sağlanabilir ve döküm durumunda sağlanan uygun mikro yapı çoğu zaman KGDD olarak üretilen parçalarda yeterli performansı sağlar. Mikro yapısı kompozisyon ve difüzyona bağlı katı hal dönüşümü ile oluşan KGDD de malzeme kalitesini belirleyen kesin bir formülasyon yoktur. Bu nedenle zaman zaman prosesin çok iyi kontrol altında tutulduğu Dökümhanelerde de hedeflenen mikro yapıların dışına çıkan parçalar dökülmektedir. Bu yazıda GGG50 olarak bilinen KGDD mikro yapısının ve buna bağlı olarak mekanik özelliklerin özellikle diğer mekanik özellikler ile ilişkisi çok yakın ve doğrudan olan ve ölçülmesi son derece hızlı yapılabilen sertliğin , döküm durumunda zaman zaman sağlanamaması üzerine ısıl işlem ile sağlanması çalışması özetlenmiştir. Çalışmanın altyapısını oluşturması nedeni ile KGDD’in mikro yapısının oluşumu ana hatları ile özetlenmiştir. KGDD ‘de MATRİKS OLUŞUMU KGDD’de matriks yapısının oluşumu kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen pek çok faktöre bağlıdır. İstikrarlı bir mikroyapı sağlamak için kontrol edilebilir faktörler ( pik, çelik hurda, alaşım malzemeleri,ergitme süresi, aşılayıcı tipi ve uygulaması,döküm sıcaklığı,döküm süresi v.b) çok sıkı kontrol altında tutulmalı , güvenilir tedarikçilerden malzeme temin edilmelidir. Kontrol edilemeyen faktörler olan çevre şartları, nem, sıcaklık v.b yakından izlenerek malzeme kalitesine olası etkileri açısından dikkatli olunmalıdır. KGDD de katılaşmanın ilk ürünü Östenittir . Katılaşmanın başlangıcında östenit oluşurken muhtelif metalik olmayan kalıntılar ve östenit içinde çözünebilen maksimum karbon miktarını aşan karbon , grafit olarak ayrışır. Östenit içindeki maksimum karbon çözünürlüğü yaklaşık olarak : %C + 1/3 Si = 2 dir. FERRİT OLUŞUMU Östenit oluştuktan sonra soğumanın devamında karbon çözünürlüğü gittikçe azalır. Üst kritik sıcaklıkta , denge durumunda östenit içindeki karbon çözünürlüğü yaklaşık % 0.65 – 0.70 tir. Sıcaklık düştükçe östenit içinde karbon çözünürlüğünün azalması nedeni ile östenitik yapıdan ayrılan karbon, grafit haline geçerek pro ötektoid grafit üzerinde toplanır. Pro ötektoid grafit üzerinde difüze olarak grafit halinde toplanan karbon öncelikle pro ötektoid grafitin etrafındaki matriksten ayrılan karbondur. Bu bölgeden ayrılan karbon, ayrıldığı bölgeyi karbonsuzlaştırarak ferrit oluşumunu sağlar. (Şek.1:) Ferrit içinde karbonun difüzyon hızı , östenitteki difüzyon hızından çok yüksektir, ancak ferrit bir kez oluştuktan sonra , ferrit – östenit sınırı ve alaşım elementlerinin bazıları (Sn, Cu; Mn vb.) karbonun difüzyonunu önleyici bariyer gibi davranırlar. Bazı elementler sıcak bölgeye ,bazı elementler soğuk bölgeye difüze olurlar, bu nedenlede östenitin kimyasal kompozisyonu homojen değildir; Bu durum lokal olarak ferrit oluşumunu da etkilemektedir. Ferrit oluşumu nisbeten yüksek sıcaklıklarda başlar ve perlit oluşumu başladıktan sonrada devam eder ve perlit oluşumu tamamlanmadan önce tamamlanır. Perlit oluşumu daha düşük sıcaklıklara kadar devam eder.

TOP

SIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

TOP